Finnair päivittää näkymiään tulosvaroituksella

Koronapandemia vuoksi Finnairin liikevaihto sukeltaa rajusti. Kuva: Finnair

Aikaisempi 0,20 euron osinkoehdotus ei toteudu

Finnairin päivitti 28. helmikuuta 2020 julkaistussa tulosvaroituksessaan taloudellisia näkymiään ja ilmoitti, että yhtiön vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä jäävän vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoista liiketulosta heikommaksi, vertailukelpoisen liiketuloksen olevan olennaisesti heikompi vuoden 2020 toisella neljänneksellä vuoden 2019 toiseen neljännekseen verrattuna ja täten vuoden 2020 vertailukelpoisen liiketuloksen olevan olennaisesti edellisvuotta heikompi.

Lisäksi Finnair perui ennusteensa, jonka mukaan kapasiteetti olisi vuonna 2020 kasvanut noin 4 %, ja ilmoitti sopeuttavansa lähikuukausien aikana verkostoaan ja kapasiteettiaan vastaamaan lentoliikenteen kysyntää, minkä vuoksi lentosidonnaiset kustannukset, kuten lentopolttoainekulut ja lentokenttä- sekä muut maksut pienenevät kapasiteetin muutosten mukaisesti.

Verkosto- ja kapasiteettimuutosten lisäksi Finnair ilmoitti myös arvioivansa keinoja sopeuttaa muita kustannuksiaan 40 – 50 miljoonalla eurolla toimin, jotka kohdistuisivat henkilöstöön, myyntiin ja markkinointiin, kehityshankkeisiin ja muihin projekteihin.

Viimeaikaisista erittäin vakavista ja maailmanlaajuisista koronavirusvaikutuksista johtuen Finnair päivittää jälleen taloudellista näkymäänsä. Kysynnän huomattavan heikkenemisen vuoksi Finnair leikkaa 90 % normaalikapasiteetistaan huhtikuun 2020 alusta alkaen siihen asti, kunnes tilanne on parantunut. Tämä johtaa huomattavaan vertailukelpoiseen liiketappioon tilikaudella 2020.

Erittäin poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi Finnair tekee kustannuksiinsa merkittäviä lisäsopeutuksia

Yhtiön hallitus on harkinnut osingonjakoehdotustaan ja on olosuhteiden nopean heikkenemisen vuoksi todennut, että osingonjaosta tulisi pidättyä. Myös Suomen valtio on ilmoittanut yhtiölle, että se aikoo äänestää 0,20 euron osakekohtaista osinkoehdotusta vastaan muuttuneiden olosuhteiden takia. Ehdotettu osinko vuodelta 2019 ei siten toteudu.

-On selvää, että koronavirus on suurin kriisi lentoliikenteen historiassa, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

-Taloudellisten näkymiemme huomattava heikentyminen johtuu kokonaisuudessaan koronavirustilanteesta. Samanaikaisesti Finnairin kilpailukyky on edelleen vahva normaalissa liiketoimintaympäristössä. Haluaisin kiittää kaikkia asiakkaitamme kärsivällisyydestä ja uskollisuudesta. Olen kiitollinen ja ylpeä koko henkilöstömme vahvasta sitoutuneisuudesta ja yhteishengestä tänä poikkeuksellisena aikana. Keskitymme jatkossakin pitkän aikavälin tavoitteidemme saavuttamiseen ja erityisesti siihen, että tulemme vahvoina ulos tästä poikkeustilanteesta.

Finnairilla on koronakriisin alkaessa vahvat kassavarat ja terve tase. Varmistaakseen yhtiön tulevaisuuden pitkittyneessäkin koronavirustilanteessa Finnair on toteuttamassa kokoluokaltaan merkittävän lisärahoitussuunnitelman. Suunnitelma sisältää olemassa olevan valmiusluottolimiitin käyttöönoton, kiinnittämättömien lentokoneiden myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyjä sekä merkittävän suuruisen, markkinaehtoisen TyEL-takaisinlainausjärjestelyn. Suomen hallitus on vahvistanut yhtiölle tukevansa Finnairia aktiivisesti tämän poikkeuksellisen ajanjakson aikana.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.