Finnair kuljetti rahtia enemmän kuin koskaan

Kuva: Finnair.

Finnair kuljetti lokakuussa 1 141 700 matkustajaa eli 8,2 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Matkustajamäärien voimakas kasvu jatkui Euroopan ja kotimaan liikenteessä, jotka kasvoivat 11,0 % ja 8,3 %. Kaukoliikenteessä matkustajamäärät olivat vertailukauden tasolla.
Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi lokakuussa 8,7 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi

5,3 %. Nopea kapasiteetin kasvu heijastui matkustajakäyttöasteeseen, joka laski 2,6 prosenttiyksikköä vertailukaudesta ja oli 79,5 %.
Kaukoliikenteen tarjonta kasvoi maltillisesti lokakuussa, sillä uusia A350-lentokoneita ei ole otettu käyttöön vertailujakson jälkeen. Aasian -liikenteen tarjonta kasvoi 2,2 % vertailukaudesta, ja kohdistui pääasiassa uusille vuoroille Tokioon sekä uuteen kohteeseen Nanjingiin. Pohjois-Amerikan -liikenteessä kapasiteetti nousi 5,4 %.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 18,2 %, ja sitä kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja lisäistuimet osassa nykyisistä kapearunkokoneista. Lisäkapasiteetti kohdistui useisiin Pohjois- ja Keski-Euroopan kohteisiin. Euroopan-liikennettä kasvattivat myös viimeisen vuoden aikana avatut uudet reitit Stuttgartiin, Lissaboniin ja Minskiin. Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 8,7 % vertailujaksosta.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat koko liikenteessä tarjonnan kasvua hitaammin, mikä näkyi matkustajakäyttöasteissa. Myydyt henkilökilometrit laskivat -0,5 % Aasian-liikenteessä ja nousivat Euroopan-liikenteessä 13,7%, Pohjois-Amerikan liikenteessä 2,5 % ja kotimaan liikenteessä 8,8 %. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 81,2 %, Euroopan-liikenteen 78,5 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 80,2 % ja kotimaan liikenteen 66,6 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat lokakuussa 6,8 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 12,6 % erityisesti Japanin hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta. Kotimaan rahtiliikenne ja Yhdysvaltoihin suuntautuva rahtiliikenne kehittyivät suotuisasti. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Rahtilentovolyymit tonneissa mitattuna kasvoivat kaikkien aikojen ennätykseen noustessaan 4,3% vertailujaksosta, jolloin Finnair vuokrasi rahtitilaa Japan Airlinesilta.