Finnair ja Neste pienentävät lentämisen hiilijalanjälkeä

 Uusiutuva lentopolttoaine tärkeässä roolissa

Finnair ja Neste ovat sopineet uusiutuvan lentopolttoaineen käytöstä Finnairin lentotoiminnassa. Yhteistyö lisää asteittain selvästi uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöä Finnairin Helsinki-Vantaalta lähtevillä lennoilla. Uusiutuvan lentopolttoaineen käyttö on olennainen osa keinovalikoimaa, jolla Finnair tavoittelee pitkän aikavälin hiilineutraaliutta.

Uusiutuvat lentopolttoaineet ovat tärkeä osa pitkän aikavälin ratkaisuja, joilla pyritään lentoalan hiilijalanjäljen pienentämiseen. Ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä jopa 80 % verrattuna fossiiliseen lentopolttoaineeseen.

Yhteistyö vauhdittaa osaltaan uusiutuvien lentopolttoaineiden tuotantoa Suomessa. Niiden saatavuuden paraneminen on tärkeää, jotta Finnair ja muut lentoyhtiöt saavat uusiutuvaa lentopolttoainetta jatkossa enemmän ja edullisemmin.

-On hienoa olla mukana edistämässä uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöä kotikentällämme Helsinki-Vantaalla, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

-Uusiutuvat lentopolttoaineet ovat tärkeä osa pitkän aikavälin hiilineutraaliusohjelmaamme. Arvioimme, että vuoden 2025 loppuun mennessä käytämme vuosittain noin 10 miljoonaa euroa uusiutuviin lentopolttoaineisiin. Terveen uusiutuvien lentopolttoaineiden markkinan kehittyminen edellyttää sitoutumista edelläkävijöiltä, ja toivon Neste-yhteistyömme näyttävän tietä muille toimijoille.

-Päästöjen vähentäminen edellyttää yhteistyötä, sillä tätä haastetta ei kukaan voi yksin ratkaista, sanoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker.

-Olemme iloisia Finnair-yhteistyöstä ja siitä, että voimme näin osaltamme edistää Finnairin hiilineutraaliustaivalta. Yhteistyön myötä edistämme myös omaa ilmastotavoitettamme ja vähennämme liikematkustuksemme hiilijalanjälkeä, sillä lennämme jatkossa työmatkamme Finnairin lennoilla Neste MY -uusiutuvalla lentopolttoaineella.

Asiakkaat apuun

Finnair kannustaa asiakkaitaan vastuullisiin valintoihin: se tarjoaa loppuvuodesta asiakkailleen mahdollisuuden pienentää lentonsa hiilijalanjälkeä tuomalla tarjolle lipputyypin, joka sisältää uusiutuvan lentopolttoaineen käytön. Kun asiakas ostaa tällaisen lentolipun, Finnair myös itse ostaa uusiutuvaa polttoainetta asiakkaan panostusta vastaavan määrän. Finnair myös lentää oman henkilöstönsä työmatkat jatkossa uusiutuvan lentopolttoaineen ja fossiilisen polttoaineen seoksella.

Lisäksi Finnair, Finavia ja Neste työstävät yhdessä mallia, jossa yritysasiakkaatkin voisivat pienentää liikematkustuksensa hiilidioksidipäästöjä uusiutuvilla lentopolttoaineilla.

-Konkreettiset päästövähennykset ovat avain lentämisen hiilihaasteen ratkaisuun. Niin voimme varmistaa, että lentämisen monet kansantaloudelliset ja yhteiskunnalliset edut säilyvät, samalla kuin lentämisen ympäristövaikutukset merkittävästi vähenevät, Manner sanoo.

-Uusiutuvat lentopolttoaineet ovat tällä hetkellä ainoa vaihtoehto, joilla voi korvata fossiilisia polttoaineita kaupallisten lentojen energianlähteenä. Nesteen uusiutuva lentopolttoaine sekoitettuna fossiiliseen lentopetroliin on täysin yhteensopiva nykyisen lentokoneteknologian ja lentopolttoaineen jakelujärjestelmien kanssa, toteaa Vanacker