Finnair eteni reippaasti huhtikuussa

Finnair kuljetti huhtikuussa 1 227 400 matkustajaa eli 14,8 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi huhtikuussa 19,6 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 17,8 %, ja matkustajakäyttöaste laski 1,2 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 81,4 %:iin.

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat joulukuussa 2018 ja helmikuussa 2019 käyttöön otetut uudet A350-lentokoneet. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 11,5 % vertailukaudesta. Lisäkapasiteetti kohdistui uudelle Nanjingin-reitille ja lisävuoroille Hong Kongiin, Tokioon ja Osakaan. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi 140,7 %. Kapasiteetin kasvu on seurausta uuden Los Angelesin reitin avauksesta, liikennöinnin aloittamisessa Chicagoon ja San Franciscoon vertailukautta aiemmin sekä siitä, että Miamin lennot jatkuivat tänä vuonna huhtikuulle.

Euroopan liikenteessä lähes viidenneksen kasvu

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 17,9 %. Kasvuun vaikutti kapearunkolaivaston kasvu yhdellä A321-lentokoneella vertailukaudesta, lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita, keskimäärin pidemmät lentoreitit sekä parempi lentokoneiden käyttöaste. Lisäkapasiteetti kohdistui useille eri reiteille ja se painottui etenkin uusille reiteille Bergeniin, Stuttgartiin ja Lissaboniin. Kotimaan liikenteen kapasiteetti kasvoi 0,4 % vertailujaksosta.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 6,4 % Aasian-liikenteessä, 142,1 % Pohjois-Amerikan liikenteessä, 20,7 % Euroopan-liikenteessä ja 0,7 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 82,8 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 81,9 %, Euroopan-liikenteen 81,1 % ja kotimaan liikenteen 67,1 %.

Matkustajamäärät kasvoivat Aasian-liikenteessä 6,2 %, Pohjois-Amerikan -liikenteessä 116,7 %, Euroopan-liikenteessä 18,8 % ja kotimaan liikenteessä 0,5 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat huhtikuussa 27,0 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 15,3 % pääasiassa Norjan, Hong Kongin ja Kaakkois-Aasian hyvän markkinakehityksen vuoksi.