Finnair etenee – matkustajamäärä kasvoi elokuussa

Finnair kuljetti elokuussa 1 205 300 matkustajaa eli 11,5 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Matkustajamäärä kasvoi Aasian -liikenteessä 13,4 %, Euroopan -liikenteessä 12,2 %, Pohjois-Amerikan -liikenteessä 11,8 % ja kotimaan liikenteessä 5,0 %.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi elokuussa 15,3 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi
13,0 %. Nopea kapasiteetin kasvu heijastui matkustajakäyttöasteeseen, joka laski 1,7 prosenttiyksikköä vertailukaudesta ja oli 84,1 %.

Tarjotusta kapasiteetista 48 % oli Aasian -liikenteessä, 41 % Euroopan reiteillä ja loput Pohjois-Amerikan sekä kotimaan liikenteessä. Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut A350-lentokoneet. Tarjonta kasvoi Aasian -liikenteessä 11,3 % ja lisäkapasiteetti kohdistui pääasiassa uusille vuoroille Tokioon ja Bangkokiin sekä uuteen kohteeseen Nanjingiin. Pohjois-Amerikan -liikenteessä kapasiteetti nousi 14,5 %, kun Chicagon reitille lisättiin vuoroja.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 20,7 %, ja sitä kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja lisäistuimet osassa nykyisistä kapearunkokoneista. Lisäkapasiteetti kohdistui useisiin Pohjois- ja Keski-Euroopan kohteisiin, etenkin Tallinnaan ja Vilnaan. Euroopan-liikennettä kasvattivat myös viimeisen vuoden aikana avatut uudet reitit Stuttgartiin, Lissaboniin ja Minskiin. Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 11,4 % vertailujaksosta. Vertailukaudella kotimaan liikenteen tarjontaa laski Oulun lentokentän kiitotieremontista johtuvat liikennerajoitukset, mutta tarjonnan kasvuun vaikuttivat myös vertailuajankohtaan nähden pidemmät lentoreitit.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 13,0 % Aasian-liikenteessä, 13,8 % Euroopan-liikenteessä, 11,3 % Pohjois-Amerikan -liikenteessä ja 7,5 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 91,8 %, Euroopan-liikenteen 76,1 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 87,8 % ja kotimaan liikenteen 60,3 %. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste laski 1,7 prosenttiyksikköä 84,1 %:iin.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat elokuussa 13,2 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 6,1 % erityisesti Japanin ja Hong Kongin hyvän rahtimarkkina kehityksen ansiosta ja kapasiteetin kasvusta Thaimaan reitille. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Rahtilentovolyymit laskivat vertailujaksosta, jolloin Finnair vuokrasi rahtitilaa Japan Airlinesilta.

Helsingin lentokentän kiitotieremontti sekä tekniset ongelmat aiheuttivat viivästyksiä ja peruutuksia etenkin kotimaan ja Euroopan liikenteessä, mikä näkyi täsmällisyydessä. Elokuussa 82,5 % (87,5) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.