Finavia teki kelpo tuloksen 2017

Helsinki-Vantaan matkustajamäärä jatkaa kasvuaan. Kuva:Finavia

Finavia-konsernin liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät hyvin vuonna 2017. Konsernin liikevaihto laski, Air Navigation Services Finland Oy:n (ANS Finland) irtauduttua konsernista 1.4.2017 alkaen, ja oli 373,6 miljoonaa euroa (380,9). Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 10,3 prosenttia 373,6 miljoonaan euroon (338,6). Yhtiön kannattavuus parani merkittävästi. Yhtiön vertailukelpoinen käyttökate ilman kertaeriä kasvoi 11,2 prosenttia ja oli 127,6 miljoonaa euroa (114,8). Vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaeriä oli 60,0 miljoonaa euroa (55,1), vaikka yhtiön investointiohjelma kasvatti poistot 67,6 miljoonaan euroon (59,7).

Finavian vertailukelpoista liikevaihtoa kasvattivat Helsinki-Vantaan liikennetuotot sekä kaupallisten palveluiden menestyminen. Myös tytäryhtiö Airpron liiketoiminnan kasvu oli vahvaa. Finavian liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden viimeisellä neljänneksellä Lapin vahvan matkailusesongin vuoksi.

Matkustajamäärät Finavian lentoasemilla kohosivat 9,2 prosenttia ja ylsivät uuteen ennätykseen. Lentoasemilla oli vuonna 2017 yhteensä 22,7 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaalla matkustajia oli 18,9 miljoonaa. Ennätyksellisten matkustajalukujen takana ovat Helsinki-Vantaan yhä tärkeämpi asema liikenteen solmukohtana, kansainvälisesti kasvava kiinnostus Suomeen matkailumaana sekä lentoyhtiöiden, kuten Finnairin, hyvä kasvu.

-Finavialla oli erinomainen vuosi. Yhtiön kannattavuus nousi edellisestä vuodesta. Hyvään tulokseen vaikuttivat liikenteen ja liikevaihdon kasvu sekä liikevaihdon kehitystä maltillisempi kustannusten nousu. Tytäryhtiö Airpron tehostamisohjelmien onnistuminen vaikutti myös positiivisesti konsernitulokseen. Vahvasta kasvusta syntyvä tulos mahdollistaa meille palvelutason jatkuvan ja määrätietoisen kehittämisen sekä Helsinki-Vantaalla että verkostolentoasemilla, summaa Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki.

Finavia käynnisti vuonna 2014 Helsinki-Vantaan 900 miljoonan euron kehitysohjelman, joka on edennyt suunnitellusti aikataulussaan. Tähän mennessä suurin askel vuonna 2020 huipentuvassa kehitysohjelmassa on ollut eteläsiiven käyttöönotto matkustajaliikenteelle. Vuonna 2017 valmistunut uusi 7 850 neliömetrin laajuinen eteläsiipi mahdollistaa liikenteen määrän kasvattamisen laajarunkoisilla lentokoneilla. Verkostolentoasemilla merkittävin investointi vuoden 2017 aikana oli Oulun lentoaseman liikennealueiden uusiminen. Finavian investoinnit nousivat yhteensä 181,8 miljoonaan euroon.

-Euroopan lentoasemien välisessä kireässä kilpailussa Helsinki-Vantaan kehittäminen on äärimmäisen tärkeää Suomen lentoliikenteen kilpailukyvyn säilymiselle. Finaviassa on tehty aktiivista reittikehitys- ja myyntityötä lentoyhtiöiden suuntaan Suomen kansainvälisten yhteyksien vahvistamiseksi. Helsinki-Vantaan kasvu mahdollistaa myös turismin kasvun koko Suomessa. Erityisen ylpeitä olemme siitä, että olemme onnistuneet parantamaan sekä lentoyhtiö- että matkustaja-asiakkaidemme asiakastyytyväisyyttä, Mäki toteaa.

Tässä tiedotteessa kuvatut talousluvut perustuvat tilintarkastamattomiin ennakkotietoihin Finavian vuoden 2017 tuloksesta.