Finavia-konsernissa alkavat yt-neuvottelut

Finavia-konsernissa alkavat yt-neuvottelut koskevat lentoasemayhtiö Finavian ja sen tytäryhtiön Airpron koko henkilöstöä. Yhtiöillä on tarve vähentää yhteensä enintään 480 työpaikkaa, tehdä uudelleenjärjestelyjä sekä jatkaa lomautuksia.

−Lento- ja matkailuala on ennennäkemättömässä taloudellisessa ahdingossa. Lentäminen on loppunut lähes kokonaan, minkä vuoksi tulomme ovat vähentyneet merkittävästi. Meidän on sopeutettava Finavian toimintaa ja varauduttava siihen, että matkustuksen palautuminen vie useita vuosia, sanoo Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki.

Alustavan arvion mukaan vähennystarve Finaviassa on enintään 130 ja Airprossa enintään 350 ihmistä.

Henkilöstöä on tähän mennessä lomautettu sekä osa-aikaisesti että kokoaikaisesti kummassakin yrityksessä. Osa yritysten henkilöstöstä on ollut lomautettuna maaliskuusta lähtien. Lomautusten arvioidaan jatkuvan edelleen.

−Keväällä alkaneilla ja pitkään jatkuneilla lomautuksilla on tähän asti yritetty säilyttää työpaikat ja lentoalan erityisosaaminen. Koronakriisin jatkuessa on käynyt kuitenkin selväksi, että töitä ei enää riitä kaikille, sanoo Mäki.

Molemmissa yrityksissä käydään erilliset yt-neuvottelut, jotka aloitetaan 4. marraskuuta 2020.

Finavia ja Airpro haluavat pitää huolta henkilöstään tässä vaikeassa tilanteessa, ja ovat käynnistäneet valmistelut erilaisista tukitoimenpiteistä.

Finavia-konsernissa käynnistettiin mittava säästöohjelma koronakriisin alkaessa, ja on tehnyt isoja kululeikkauksia operatiivisesta toiminnasta. Yhtiö tähtää yhteensä 200 miljoonan euron säästöihin vuoteen 2023 mennessä, joista henkilöstövähennykset ovat yksi osa.

Matkailu- ja lentoalan vaikuttavuus

Matkailuala työllistää Suomessa yli 140 000 ihmistä. Alan osuus Suomen bruttokansantuotteesta on liki 3 %. Suomen matkailukysyntä on 16 miljardia euroa vuosittain.
Helsinki-Vantaalla toimii 1 500 yritystä, joiden palveluksessa on yli 20 000 ihmistä.
Finavian investointi Helsinki-Vantaan kehitysohjelmaan tarjoaa rakennusaikana työtä 16 000 ihmiselle, ja sen kotimaisuusaste on lähes 90 %.