”Elämme ennennäkemättömiä aikoja”

Tallink-konserni on tänään julkaissut vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen taloudellisen tuloksen (tilintarkastamaton), joka osoittaa vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden kokonaistuloksen heikentyneen vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Konsernin liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä oli 154,9 miljoonaa euroa, laskua 13,4 prosenttia vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna (liikevaihto vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 178,9 miljoonaa euroa) ja nettotappiot kasvoivat 19,6 prosenttia ja olivat 30,2 miljoonaa euroa (nettotappiot 25,3 miljoonaa euroa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä). Konsernin tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) oli vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla -1,3 miljoonaa euroa (3,8 miljoonaa euroa 2019/Q1).

Alkuvuoden kaksi ensimmäistä kuukautta näyttivät positiivisilta, ja matkustajamäärät kasvoivat sekä tammikuussa (12,4 %) että helmikuussa (8,4 %). Suomeen, Viroon ja Latviaan maaliskuussa koronaviruspandemian vuoksi julistetun poikkeustilanteen ja rajojen sulkemisen johdosta matkustajamäärä laski 59,3 prosenttia maaliskuussa ja huhtikuussa lähes 96 prosenttia.

Huolimatta matkustajamäärien jyrkästä laskusta ensimmäisellä vuosineljänneksellä, Tallink-konserni onnistui kasvattamaan aluksillaan kuljetetun rahdin määrää 7 prosenttia tammi-maaliskuussa 2020. Viron (Viron elinkeino- ja viestintäministeriö) ja Suomen (Huoltovarmuuskeskus) tuki on ollut elintärkeää varmistettaessa jatkuva tavaroiden, elintarvikkeiden ja lääkkeiden kuljetus Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä tässä haastavassa poikkeustilanteessa. Huolimatta kuljetettujen rahtiyksiköiden lukumäärän lisääntymisestä ensimmäisellä vuosineljänneksellä, positiivinen kehitys ei riitä kompensoimaan yrityksen muiden tulojen lähes täydellistä puuttumista ja vaikuttamaan tulokseen.

Matkustajamäärien romahtamisesta johtuen yhtiön tulot ovat vähentyneet maaliskuun puolivälistä lähtien, ja vain viisi yhtiön 14 aluksesta liikennöi tällä hetkellä Itämerellä pääasiassa varmistaakseen, että elintärkeät tavarat ja elintarvikkeet kulkevat edelleen kotimarkkinoidemme välillä. Vain yksi neljästä Tallink-hotellista on tällä hetkellä avoinna käyttöasteen ollessa lähellä nollaa.

Yhtiön painopisteenä on tällä hetkellä edelleen tiukka kustannusten ja kassavirran hallinta sekä likviditeettiä koskevat neuvottelut konsernin kestävyyden turvaamiseksi.

-Elämme ennennäkemättömiä aikoja. Kaksi kuukautta sitten emme voineet tietää, että maaliskuun puolivälissä olemme tilanteessa, jossa valtion rajat ovat suljettuina ja lento- ja laivaliikenne on keskeytetty ympäri maailmaa. Ihmiset eivät voi matkustaa eivätkä poistua kodeistaan, miljoonat ihmiset ovat sairaita ja sadat tuhannet ovat menehtyneet. Tämä on kuitenkin se todellisuus, jonka joudumme nyt kohtaamaan, sanoo Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene.

-Ennen maaliskuun puoliväliä olimme ensimmäisellä kvartaalilla vahvemmalla tiellä verrattuna vuoteen 2019, mutta maaliskuun puolivälin jälkeen vastassamme on nyt haasteita ja epävarmuustekijöitä, joita emme aiemmin ole kokeneet. Koska tällä hetkellä ei ole vielä selkeyttä tai varmuutta siitä, milloin tämä maailmanlaajuinen kriisi loppuu ja miten me siitä selviämme, on myös vaikea ennustaa, mitä seuraavat kuukaudet tuovat tullessaan. Matkailualan yritysten toiminta ja tulevaisuuden tulokset riippuvat nyt suoraan hallituksen päätöksistä liittyen yritysten palvelujen käynnistämiseen.

-Olemme luonnollisesti viime kuukausien aikana tehneet lukuisia toimenpiteitä minimoidaksemme tilanteen aiheuttamia vahinkoja ja vaikutuksia yritykseemme. Olemme ottaneet käyttöön erittäin tiukkoja kustannusten hallintatoimenpiteitä, neuvotelleet ja tehneet sopimuksia avainkumppaneidemme ja toimittajiemme kanssa voimassa olevista sopimuksista, olemme tehneet tiivistä yhteistyötä hallitustemme kanssa tukitoimenpiteiden varmistamiseksi, olemme työskennelleet ahkerasti tunnistaaksemme ja käynnistääksemme uusia tulovirtoja ja tehneet vaikeita päätöksiä työntekijöidemme suhteen. Kaikki tähän mennessä toteutetut ja tulevat toimenpiteet tehdään turvataksemme toimintamme jatkuvuus ja elinkelpoisuus, ja jotta mahdollisimman monet työpaikat säilyvät.”

-Nyt on nähtävissä ihan ensimmäisiä merkkejä pandemian mahdollisesta loppumisesta, joten työskentelemme parhaillaan toimintamme palauttamissuunnitelmien kanssa ja valmistelemme uudenlaisten turvatoimenpiteiden toteuttamista laivoillamme, hotelleissamme, ravintoloissa, kaupoissa ja toimistoissamme.

-On selvää, että palveluidemme palauttaminen on asteittainen prosessi ja vaatii eri alojen ja maidemme yhteistyötä, jotta ihmisten luottamus matkustamiseen palautuu. On myös selvää, että asiakkaamme ovat valmiita palaamaan merelle ja naapurimaihinsa edellyttäen, että teemme kaikkemme varmistaaksemme matkustajien terveyden ja turvallisuuden, Paavo Nõgene korostaa

Lue lisää pörssitiedotteesta: https://www.tallink.com/stock-exchange-releases1