COVID-19-pandemia romahdutti Finnairin matkustajaluvut

COVID-19-pandemia piti joulukuussa ison osan Finnairin koneista kentällä. Kuva:Finnair

COVID-19-pandemia näkyi voimakkaasti joulukuun matkustajaliikenneluvuissa, rahdilla edelleen vahva kuukausi

Finnair kuljetti joulukuussa 92 500 matkustajaa eli 92,0 % vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla, mutta 8,8 % enemmän kuin marraskuussa 2020. COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien Suomen asettamat poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset, heikensivät edelleen kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan luvuissa, koska sinne ei lennetty reittiliikennettä joulukuussa.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski joulukuussa 90,1 % vertailukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 75 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 21,5 % verrattuna vuoden 2019 joulukuuhun. Erot kapasiteettilukujen välillä selittyvät keskimäärin lyhyemmillä operoiduilla lennoilla sekä pienemmillä operoiduilla lentokoneilla verrattuna vuoden 2019 joulukuuhun. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 96,1 %. Matkustajakäyttöaste laski 47,1 prosenttiyksikköä 30,1 %:iin.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 89,5 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 100,0 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 91,3 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 73,8 %.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 98,3 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 94,3 % Euroopan-liikenteessä ja 79,4 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenne pohjaluvuissa

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 12,4 %, mutta sitä tukivat vahvat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 50,0 % ja kotimaanliikenteen 52,2 %. Pohjois-Amerikan matkustajakäyttöastetta ei muodostunut, koska sinne ei lennetty matkustajalentoja joulukuussa.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 98,3 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 93,3 % ja kotimaanliikenteessä 82,2 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat joulukuussa 87,1 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 81,0 %. Molempien lukujen lasku johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen. Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin 61,6 % ja myydyt rahtitonnikilometrit vain 42,4 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit laskivat 13,4 % ja kokonaisrahti- ja postitonnit 12,2 % marraskuusta 2020, koska kysyntä oli juhlapyhien aikana hieman heikompaa. Juhlapyhistä huolimatta rahdin kysyntä pysyi edelleen vahvana erityisesti Aasian osalta. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi selvästi vuoden 2019 vertailukautta korkeampi.

Finnairin lennoista 89,3 % (81,4 %) saapui joulukuussa aikataulussa.

Vuosi sitten tunnelmat olivat vielä valoisat