Rengasrikot suurena murheena sähköautoille?

Pohjola Vakuutuksen tilastojen mukaan uusille sähköautoille tapahtuu hinausta vaativia vahinkoja merkittävästi enemmän kuin samanikäisille bensiiniautoille. Sähköautot ovat myös alttiimpia rengasrikoille.

Sähköautojen määrän kasvun myötä myös niiden hinausta vaativien tilanteiden määrät ovat nousseet. Pohjola Vakuutuksen tietojen mukaan sähköautot ovat useammin hinauksen tarpeessa kuin muut käyttövoimat, ja hinaustarve kasvaa ajoneuvon ikääntyessä voimakkaammin kuin muissa käyttövoimissa.

– Esimerkiksi uusille, 0–2 vuotta vanhoille sähköautoille, tapahtuu hinausta vaativia vahinkoja merkittävästi enemmän verrattuna samanikäisiin bensiiniautoihin. Näitä ovat muun muassa hinaukset maanteiden latauspisteiltä, kun akku ei lataudu tai täyty, Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisesta vastaava johtaja Kristian Hiljander kertoo.

REDGOn tilastojen mukaan sähköautojen hinauksista suhteellisesti suurempi osuus on onnettomuuksia ja käyttäjälähtöisiä virheitä kuin muiden käyttövoimien. Käyttäjälähtöisistä virheistä yleisimpiä ovat käyttövoiman loppuminen, latausluukun jumittuminen ja talvella erilaiset juuttumiset.

– Sähköautojen kohdalla noin 40 prosenttia hinauspalvelun tilausta vaativista ongelmista saadaan ratkaistua paikan päällä, kun muissa käyttövoimissa osuus on noin kolmannes, REDGOn verkostopäällikkö Rene Hassinen sanoo.

Sähköautoa hinattaessa kannattaa käyttää ammattilaista

– Sähköautoa ei saa hinata siten, että vetävät pyörät pyörivät vapaasti, koska se voi vaurioittaa auton järjestelmiä. Turvallinen sähköauton hinaus tehdään lähtökohtaisesti siirtämällä auto lavahinauksella, Hassinen neuvoo.

Rengasvaurioiden määrä on kasvanut

Sekä REDGO Suomen että SOS Internationalin Pohjoismaiden tilastoista selviää, että yleisimmät hinauspalvelua vaativat viat autoissa johtuvat moottori-, voimansiirto- tai käynnistysongelmista.

Auton käynnistysongelmia aiheuttavia akkuvikoja ilmenee eniten kovilla pakkasilla ja lyhyitä matkoja ajettaessa.

SOS Internationalin mukaan rengasvauriot ovat kasvaneet Suomessa merkittävästi. Kesäisin rengasvaurio on lähes poikkeuksetta yleisin syy hinauspalvelun tarpeeseen. Tämä näkyy myös REDGOn tilastoissa.

– Syynä rengasvaurioihin ovat teiden huonokuntoisuus, sekä se, että uusissa autoissa ei ole enää vararengasta vakiovarusteena. Myös se näkyy hinaustilastoissa, että vakuutus kattaa usein renkaanvaihdon kustannukset ja hinauksen. Renkaanvaihtaminen on myös nykyään monelle vierasta puuhaa, Hassinen kertoo.

SOS Internationalin mukaan rengasrikkoja on suhteellisesti hieman enemmän sähkö- ja hybridiautoissa. Sähkö- ja hybridiautot ovat painavampia kuin bensiini- tai dieselautot, jolloin myös renkaat vaurioituvat herkemmin.

Hinauksia korvataan Pohjola Vakuutuksella autopalveluturvasta, joka on osana suurimmassa osassa kaskoja.

– Kaskon autopalveluturvasta korvataan rengasrikon aiheuttamia hinauksia ja joissain tapauksissa myös matka- ja yöpymiskuluja, Hiljander kertoo.

Lue lisää: Sähköautojen markkina