Euroopan komissio tyrmää kevytautot

Euroopan komission Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston pääjohtaja Timo Pesonen on lähettänyt ulkoministeri Pekka Haavistolle vakavan huomautuksen koskien Suomen kevytautohanketta.

Huomautuksessa korostetaan että Suomen EU:lle tekemä ilmoitus kevytautoista sisältää seikkoja, joita on tarkasteltava sovellettavan EU-lainsäädännön kannalta. Komissio on päätynyt esittämään hankkeesta huomautukset koskien:

Ajoneuvoluokkaa

Henkilökuljetukseen ensisijaisesti suunniteltu ajoneuvo ei ole traktori.

Ajokorttiluokkaa

AM 121 (mopoautokortti) on tarkoitettu mopoauton ajamiseen. Kevytauto poikkeaa mopoautosta nopeuden, massan, sylinteritilavuuden, tehon ja istuinpaikkojen osalta
Kansallisen ajokorttiluokan luominen on direktiivin 2006/126/EY 1 artiklan säännösten vastainen
AM-kortilla ei saa kuljettaa kevytautoa

Sisämarkkinoita koskevat direktiivit

Hankkeen katsotaan haittaavan eurooppalaisten L-luokan ajoneuvojen toimintaa ja asettavan ne epäedulliseen asemaan markkinoilla.
Komissio esittää huolensa kevytautojen aiheuttamista vakavista turvallisuusongelmista haavoittuvassa asemassa oleville tienkäyttäjille, joita ovat pienet lapset, jalankulkijat ja pyöräilijät. Kevytautojen huomattava massa, niiden suurempi nopeus, suurempi teho ja korostetusti riskejä ottava ajajaryhmä (15–17-vuotiaat), jotka eivät välttämättä ole riittävän kypsiä, muodostaa merkittävät riskin tieliikenteeseen. Komissio esittää myös huolensa autoihin asennettavien rajoittimien poistosta.

Lisäksi komissio esittää huolensa nopeusrajoitetuiden henkilöautojen ympäristövaikutuksista.