Autoalan toimialakatsaus kertoo haastavista ajoista

Juuri valmistunut vuoden 2019 autoalan toimialakatsaus kertoo osaltaan haastavista ajoista, joita korona tänä vuonna syventää. Vähittäiskaupan mediaaniyrityksen liikevaihto laski vuonna 2019 noin 1,3 prosenttia, kun edellisenä vuonna liikevaihto oli maltillisessa kasvussa. Autokaupan mediaaniyrityksen liikevaihto oli vuonna 2019 noin 23,6 miljoonaa euroa. Liikevaihtojen hajonta on suuri – suurimpien yritysten liikevaihdot ovat yli miljardi euroa ja pienimpien alle 10 miljoonaa euroa.

Kannattavuus heikkeni

Vähittäiskaupan mediaaniyrityksen kannattavuus nettotuloksella mitattuna parani hieman edellisvuodesta ollen 0,9 prosenttia liikevaihdosta. Parhaimman neljänneksen tulos parani jonkin verran edellisvuodesta ja päätyi 2,2 prosenttiin. Heikoimman yritysneljänneksen nettotulokset ovat olleet nollan tuntumassa. Myös vuonna 2019 heikoimmin selvinnyt neljännes alan yrityksistä teki tappiota, kertoo autoalan toimialakatsaus.

Sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna autojen vähittäiskaupan kannattavuus heikkeni vuonna 2019. Mediaaniyrityksen sijoitetun pääoman tuotto laski 0,4 prosenttiyksikköä 6,9 prosenttiin, joka edustaa korkeintaan tyydyttävää tasoa.

Käytettyjen autojen kauppa kannattelee autoalaa

Autokaupan tärkeimmät tunnusluvut – uusien autojen ensirekisteröinnit ja käytettyjen autojen myynti –laskivat viime vuonna edellisvuoteen nähden. Myös kuluvan vuoden 2020 aikana uusien autojen myynti on laskenut selvästi koronapandemian takia maalis-kesäkuussa. Uusien autojen rekisteröintien ennustetaan tänä vuonna jäävään noin 91 000 autoon, kun viime vuonna rekisteröitiin 114 200 uutta henkilöautoa. Markkinan ennakoidaan ensi vuonna jäävän vielä selvästi normaalia tasoa alemmas, noin 103 000 henkilöautoon.

-Käytettyjen autojen kauppa sen sijaan on toipunut koronasta paremmin. Se on kannatellut autoalaa uusien autojen myynnin notkahduksessa. Käytettyjen autojen markkinan on tänä vuonna ennakoitu päätyvän noin 1,0 prosentin kasvuun viime vuoteen nähden. Myös huolto- ja korjaamopalvelujen kysyntä on ollut vilkasta, vaikka ajokilometrien väheneminen näkyykin huoltojen määrän hienoisena vähenemisenä, toteaa Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Pekka Rissa.

Vähäpäästöisten autojen hankintakannusteet ovat tärkeitä markkinaa piristäviä signaaleja

Hallituksen linjaukset ensi vuonna voimaan astuvista täyssähköisten työsuhdeautojen veroetuuksista ja joulukuussa alkavasta romutuspalkkiosta ovat tärkeitä automarkkinaa piristäviä signaaleja. Myös joulukuussa alkava kaasukuorma-autojen hankintatuki on tärkeä avaus, joka avaa tietä kuorma-autokannan uusiutumiselle.

Koronatilanne on vienyt toimialaa ennen kokemattomaan ristipaineeseen. Nyt jos koskaan tarvitaan yhteisiä ideoita, inspiraatiota ja saman köyden vetoa. Virtuaalisen AKL eSummitin rima on asetettu uuden toteutustavan myötä entistäkin korkeammalle. Kantavana teemana on liiketoiminnan kannattavuus. Teema on esillä monipuolisen puhujakattauksen ja konkreettisten esimerkkien kautta, joista saa käytännön oppeja omaan arkeen koko toimialaa samalla edistäen.