Uuden sosiaaliturvan on kannustettava osallistumaan

Työnteon pitää aina olla kannattavaa. Jokainen on varmasti kuullut tämän hokeman monen poliitikon suusta, myös minun. Valitettavasti todellisuus on vain toinen. Suomessa kannustinloukku, eli heikoin kannustin ottaa lisätyötä vastaan, on vielä harmillisen laajalla joukolla: kaikilla niillä, joiden kuukausitulot vaihtelevat noin 1600 ja 2500 euron välillä, eli suurimmalla palkansaajajoukolla. Kun lasketaan yhteen heidän palkkatulonsa, mahdolliset tukensa, kuten vaikkapa lapsilisä tai asumistuki, sekä erilaiset maksut kuten päivähoitomaksut, jää heille ylimääräisestä työstä käteen tuloja verojen, tukien vähentymisen ja maksujen nousun jälkeen vain noin 10 prosenttia. Se ei kannusta ketään ottamaan vastaan lisätöitä.

Tämä tilanne pitää korjata. Vaihtoehtoja on monia. Me puhumme mieluusti perustulon puolesta. Se tarkoittaa sitä, että jokainen saisi nykyisten harkinnanvaraisten ja tarveperusteisten sosiaalitukien sijaan saman verran eli 560 euroa kuukaudessa ilman harkintaa. Tulojen kasvaessa tuki perittäisiin veroina pois, eli kyse ei ole tulonsiirrosta kovapalkkaisille. Silti se jättää kysymyksiä siitä, kannustaisiko se esimerkiksi alle 18-vuotiaita koulunsa jättäneitä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria maleksimaan vai tarttumaan töihin? Moni olisi näistä syistä valmis pohtimaan perustulollekin joitakin rajoituksia. Toisaalta perustulo vapauttaisi suuren osan tukien parissa työskentelevistä etsimään ja opastamaan nuorille aitoja mahdollisia urapolkuja.

Moni perustuloa kritisoiva puolustaa negatiivista tuloveroa. Siinä käytännössä kaikkein pienituloisimmat saisivat palkkansa päälle sosiaaliturvaa ja siksi verotus toimisi ikään kuin lisänä eikä leikkurina. Vasta tulojen lisääntyessä verotus kääntyisi palkkaa pienentäväksi. Käytännössä negatiivisessa tuloverossa on kyse lähes samasta asiasta kuin perustulossa. Erona on se, että siitä alkaisi hyötyä vasta työtä tehdessä. Toinen ero on se, että sitä joutuisi anomaan, eli se ei vähentäisi hallintoa yhtä tehokkaasti kuin perustulo. Tämän vuoden alusta käyttöön otettu reaaliaikainen tulorekisteri voi helpottaa molempia.

Jos negatiivinen tuloverokin kuulostaa epäilyttävältä, jää vaihtoehdoksi vielä Englannissa käyttöön otettu universal credit. Siinä sosiaalitukien viidakko on yhtenäistetty siten, että työmarkkinatuki tai peruspäiväraha on yhdistetty lapsista maksettavaan tukeen, asumistukeen ja toimeentulotukeen. Ratkaisu kuulostaa kätevältä, mutta kannattaa muistaa, että Englannissakin se tavoittaa vain noin kymmenyksen väestä, eli yrityksistä huolimatta sitä ei ole saatu toimivaksi. Suomessa tukien yhdistämistä lisäksi hankaloittaa se, että osa tuista on henkilökohtaisia, osa lapsikohtaisia ja osa talouskohtaisia, lisäksi osa tuista on harkinnanvaraisia ja osa taas tuloista riippuvaisia.

Helppoa, halpaa ja riittävän kannustavaa yhdistelmää on vaikea luoda, mutta se tulee olemaan silti tulevan hallituskauden yksi suurimmista ponnistuksista. Itse näen tärkeimpänä ansioiden, maksujen ja sosiaaliturvan yhdistämisen siten, että pienipalkkaisten ihmisten käteen jäävät tulot paranisivat. Se houkuttelisi ottamaan vastaan kaikenlaisia töitä nykyistä paremmin. Selvää on, että se maksaa, mutta heidän työttömyytensä maksaa vielä enemmän.

Ennen kaikkea kyse on yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Oli malli mikä tahansa, sen pitää kannustaa kunnon niin salliessa osallistumaan sekä tekemään töitä. Työnteon pitää aina olla kannattavaa.

Heli Järvinen

kansanedustaja (vihr.)

Kerimäki