Suomalaista ruokaa ei ole ilman suomalaista maataloutta

Suomalaista ruokaa ei maailmanmarkkinahinnoilla saa mistään. Nyt on linjauksen aika, halutaanko Suomessa syödä myös tulevaisuudessa suomalaista ruokaa vai ei.

Markkinataloudessa tuotteiden ja palvelujen hinnoittelu perustuu niiden tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Näiden kustannusten päälle hintaan lisätään riittävä kate, jolla toimijat pystyvät maksamaan itselleen palkan ja tuotantoa varten hankkimilleen pääomille koron. Tällä tavoin tuotantoa voidaan kehittää mm. tekemällä investointeja.

Maatalous toimii sekä markkinataloudessa että tukipolitiikan kautta yhteiskunnan ja EU-maissa Euroopan unionin ohjauksessa. Markkinatalous ei näin ollen toimi edellä kuvatulla tavalla, kun maataloustuki alentaa kuluttajahintoja.

Maatalouden saama tuki eli hinnanalennuskorvaus on siirtynyt hyödyttämään kuluttajan lisäksi myös muuta elintarvikeketjua. Kilpailu markkinaosuuksista niin kaupassa kuin teollisuudessa on maksettu tuottajan pussista.

Maatalouden eli suomalaisen ruoan tuotannon kannattavuus saadaan oikealle tasolle kuitenkin vain markkinoiden kautta. Tässä kohtaa elintarvikeketjun täytyy tehdä iso uudistuminen, jolloin ruoan hinta muodostuu tavalla, jossa koko ketju tulee toimeen.

Tällä hetkellä elintarvikemarkkinoita ohjaa yksi iso toimija, joka haluaa olla yhtä aikaa sekä hintajohtaja, valikoimajohtaja että markkinaosuusjohtaja. Tämän seurauksena Suomessa ainoa markkinoita ohjaava voima on mahdollisimman alhainen kuluttajahinta. Ruoan tuottajan saama hinta on jäännöserä, jos jotain matkalla kuluttajalta tuottajalle sattuu jäämään.

Kaupan keskusliikkeet kertovat myyvänsä entistä enemmän kotimaista. Ongelma vain on siinä, ettei kohta ole, mitä myydä, kun kauppa ja teollisuus ovat siirtäneet kulut ja halvan hinnan alkutuotannon maksettaviksi.

Onkin erikoista, että elintarvikeketjun kaikissa muissa kohdissa syntyvät kustannukset ovat peruste hintojen nostolle tai vyöryttämiseksi maataloudelle, mutta maatalouden nousevat kustannukset eivät kelpaa perusteeksi tuottajahintojen nostolle.

Aika on käytetty loppuun kotimaan markkinoiden korjaamiseksi. Toimenpiteiden aika on välittömästi. Kauppa ei voi vetäytyä teollisuuden selän taakse hintojen osalta. Teollisuuden tulee välittömästi tehdä päätöksiä, millä tavoin kaikki niiden toimenpiteet tähtäävät tuottajahintojen nostoon.

Samaan aikaan voimakkaasti edistettävä asia on viennin lisääminen. Jos Suomessa ei haluta maksaa ruoan raaka-aineesta oikeaa hintaa, maailmalta löytyy varmasti niitä, jotka haluavat. Viisi ja puoli miljoonaa kuluttajaa on vain 0,07 % koko maailman väkiluvusta. Sen löytäminen viennin kautta ei ole ylivoimainen tehtävä.

MTK-Etelä-Savo

Jouni Paunonen
puheenjohtaja

Vesa Kallio
toiminnanjohtaja