Stoppi sähkönsiirtomaksujen korotuksille 

Sähkönsiirtohinnat ovat nousseet aivan liian korkeiksi suhteessa käytetyn sähkön hintaan, näin ei voi jatkua.

Yksi syy siirtohintojen nousuun on ollut päätös sähköverkon suuren osan siirtämisestä ilmalinjoista maakaapelointiin. Päätös on tehty myrskytuhojen vähentämiseksi mutta se maksaa. Maakaapeloinnin aikataulua on syytä höllentää ja myös olemassa olevien sähkölinjojen toimivuutta pitää parantaa.

Toinen syy siirtohintojen kallistumiseen on ollut sähköverkkojen omistuksen siirtyminen julkisesta omistuksesta yksityiselle. Eniten Suomessa on puhuttu Fortumin sähköverkon myynnistä yksityisille sijoittajille. Siirtomaksut ovat nousseet erityisesti näiden kauppojen jälkeen.

Sähkönsiirtoverkot ovat yhteiskunnan perusinfraa, jonka pitää lähtökohtaisesti olla julkisessa omistuksessa. Sähköverkoilla ei ole alueellaan kilpailijaa vaan se toimii ainoana sähkönsiirtäjänä kuhunkin kotitalouteen, maatiloille, yrityksiin, julkisiin rakennuksiin ja kesämökeille. Sähköverkko on luonnollinen monopoli. Tällaisen myyminen yksityiseen omistukseen ei ole järkevää. Yksityisen verkon takaisinostoa julkiseen omistukseen on harkittava.

Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat tärkeitä koko maassa. Kun sähköverkkoa kaivetaan maahan, samalla valokuitu kannattaa laittaa samaan kaivantoon. Ei ole järkevää, että kaivuutyöt tehdään useaan otteeseen. Valokuitu tai nopea 5G-verkko on ulotettava koko maahan, kaikkien saataville.

Verkkoyhtiöt voisivat olla nykyistä suurempia tuottajia paikallisessa piensähkötuotannossa. Ne voisivat esimerkiksi rahoittaa aurinkopaneelien asentamista, joka lisäisi sähköomavaraisuutta, pienentäisi sähköverkon haavoittuvuutta, antaisi verkkoyhtiöille tuloja ja voisi pienentää kansalaisten sähkölaskua.

Siirtohinnat eivät saa olla liian korkeita ja niille pitää olla hinnannostokatto.

Ari Torniainen

kansanedustaja, Keskusta