Saisinko tehdä työni hyvin?

Tämä kysymys on nykyään monen ammattilaisen huulilla. Opettajat tuskailevat kasvaneen hallinnon keskellä, lääkärien kallisarvoinen työaika menee raporttien kirjaamiseen sihteereiden poistamisen myötä ja moni lähihoitaja kokee, etteivät liian tiukkaan mitoitetut aikataulut anna mahdollisuutta ihmisten aitoon kuunteluun.

Samaa kysymystä ovat esittäneet monet työllisyys- ja elinkeinotoimistojen työntekijät, joiden aika kuluu pakollisiin työttömiin kohdistuviin suoritteisiin sen sijaan, että heillä olisi aidosti aikaa työnhakijan kohtaamiseen ja ohjaamiseen. Nyt heidän viestilleen on tullut vahvempia perusteluja.

Vuoden vaihteessa päättyneissä työllisyyskokeiluissa mm. Kemissä ja Kuopiossa painotettiin uudenlaista työotetta, jossa asiakas tavattiin aidosti kasvokkain ja palvelut perustuivat kunnolliseen arvioon asiakkaan tarpeiden pohjalta. Te-toimijat tekivät tiivistä yhteistyötä sosiaalipuolen ja kunnan kanssa yhteisissä tiloissa.

Asiakkaalle tämä näkyi yhdessä määriteltyinä tavoitteina ja pysyvinä ratkaisuina. Palvelussa ei tyydytty pelkkiin kehotuksiin hakea jotakin työpaikkaa, vaan työttömiä avustettiin työnhaussa hakemuksen laadinnasta ja työpaikan etsimisestä lähtien. Tekijät kokivat, että työn hyvin tekemiseen oli riittävästi aikaa, tekijöitä ja osaamista.

Kaikki pitivät hyvänä myös palveluiden vapaaehtoisuutta. Asiakkaita kannusti työhön ja palveluihin se, että niille oli asialliset ja asiakaslähtöiset perustelut. Asiakkaat kokivat, että heidät otetaan vakavasti ja että heitä palvellaan yksilöllisesti.

Myös yritykset kokivat saavansa te-toimistosta aitoa apua, kun niille etsittiin räätälöidysti työntekijöitä. Sen sijaan, että yritys olisi saanut satojen hakemusten tulvan avoimeen työpaikkaansa, niille tarjottiin muutamia valmiiksi parhaiksi vaihtoehdoiksi kartoitettuja kokelaita.

Juuri tällaisia toimintatapoja tarvitsemme lisää työttömien kannustamiseen ja syrjäytyneiden auttamiseen. Siksi haluan olla viemässä kyykyttävää ja tehotonta aktiivimallia historiaan ja edistämässä verkostomaisia toimintatapoja. Siksi haluan edistää yhden luukun mallia niin työllisyyden edistämiseen kuin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Heli Järvinen

kansanedustaja, (vihr.)

Kerimäki