Pohjois-Karjalan suojeluhankkeelle tyrmäys kansanedustajalta

Kansanedustaja Hannu Hoskonen kannanotto ympäristöministeriön suunnitelmasta perustaa uusia suojelualueita Pohjois-Karjalaan

Ympäristöministeriö aloittaa uusien luonnonsuojelualueiden kuulemis- ja esittelykierroksen toukokuussa 2019. On perustelua sanoa, että ministeriö noudattaa taas samaa menettelyä, jolla lähes kaikkien suojeluesitysten tekeminen on hoidettu. Esitys tuodaan julki juuri ennen kesää, jolloin lausuntojen antaminen on parhaaseen loma-aikaan. Ympäristöministeriö lupasi jo Natura 2000 ohjelman aikaan ottaa opikseen salailevasta tiedottamisestaan. Tästä lupauksesta ei näköjään ole jäljellä edes muistoa.

Pohjois-Karjalan alueelle ympäristöministeriö esittää noin 37000 hehtaarin verran uusia suojelualueita. Samanlaisia uusia suojeluesityksiä on vireillä eri puolilla Suomea, varsinkin maan itä- ja pohjoisosissa. Kuten Metsähallituksen tiedotteessa lukee, suojelualueilla ollaan rajoittamassa ihmisen toimintaa monin tavoin. Jokamiehen oikeuksiin ei tiedotteen mukaan yleensä puututa ja metsästyskin saattaisi olla mahdollista joissakin tapauksissa. Tällaiset ilmoitukset rajoituksista johtavat varmuudella täysrauhoitukseen sen jälkeen, kun uusi suojelualue on saanut lainvoiman.

Maaseudun elinoima heikkenee

Käytännössä nämä uudet suojelualueet lopettavat metsästyksen kokonaan. Ilomantsissa todella isot alueet suojellaan tällä uudella määräyksellä, mikä lopettaa paikallisen metsästysseuran toiminnan kokonaan. Uusi suojelualue on tulossa lähes kuntakeskukseen, mikä olisi kunnan kehittämisen kannalta hyvin haitallista. Näin ei valtio voi toimia itsevaltaisesti maaseudun asukkaita kohtaan. Kuulemistilaisuudet ovat vain muodollisuus, joka ei vaikuta lopputulokseen.

Pahinta tälle jatkuvalle suojelualueiden lisäykselle on maaseudun elinvoiman tietoinen heikentäminen. Itä-Suomi on oman vastuunsa kantanut luonnonsuojelualueiden kokonaismäärän suhteen. Olisi hyvä valtion viranomaisen ottaa huomioon myös paikallisten ihmisten elinmahdollisuudet. Hyvin usein uudet suojelualueet sijoittuvat jonkin orastavan elinkeinohankkeen alueelle, mikä käytännössä lopettaa hyvät suunnitelmat alkuunsa.

Metsien käytölle uusi suojelualue on kuolinisku. Kotimaisen puun käyttö kasvaa nyt hyvää vauhtia ja biotaloudesta on tulossa Suomen uusi menestystarina. Lisääntyvät hakkuut ovat paras lääke ilmastonmuutoksen torjunnassa. Jos metsät museoidaan, tehdään iso vahinko suomalaisten työpaikoille ja ilmastopolitiikalle. Lisääntyvä puunkäyttö mm. puurakentamisessa on paras mahdollinen ympäristöteko. Jos jatkuvasti rajoitamme metsien käyttöä, se johtaa metsäteollisuuden investointien siirtymiseen sellaisille alueille, joissa ympäristöasiat jäävät liian vähälle huomiolle.

Hannu Hoskonen, kansanedustaja, Ilomantsi