”MaMu-akatemia” maahanmuuttajille

Suomi on paradoksien maa. Meillä on samaan aikaan 140 000 avointa työpaikkaa ja kaksinkertainen määrä 280 00 työtöntä työnhakijaa. Työtä saadakseen suuri osa heistä tarvitsee lisäkoulutusta. Pääministeri Juha Sipilä ideoi työttömien koulutuksen osaksi työn hakemisessa internetin käyttöönottoa ns. aktiivimallilla. Tekniikan käyttö tässäkin asiassa on hyvä ajatus. Sitä voisi laajentaa yhdistämällä Yleisradion ja opetustoimen osaamista maahanmuuttajien kielenopetuksessa.

Eri puolilla Suomea asuu 48 vastaanottokeskuksessa 12 500 maahantulijaperhettä. Suomen kielen taidon puute on perheiden aikuisjäsenen työllistämisen suuri este. Kielen oppimiseen löytyisi yksinkertainen ratkaisu. Otetaan käyttöön vanha tuttu KouluTV. Sen henkiin herättäminen MaMu-teeveenä olisi nopea ja tehokas keino tähän tarpeeseen. Uutta rakentamista ei tarvita, opettajatkin löytyvät varmasti kultakin paikkakunnalta.

Ohjelma on rakenteeltaan yksinkertainen ja selkeä, koulutunnin kopio. Vastaanottokeskuksissa kokoonnutaan aamupalan jälkeen ”TV-koululuokkaan” seuraamaan televisiosta tälle ryhmälle tehtyä kieliohjelmaa. Tekijöinä Ylen, opetus-työvoimahallinnon, maahanmuuttoviraston, SPRn jne asiantuntijat. Luokassa tunnit ohjaa oma opettaja paikkakunnalta. Nämä maakuntien osaajat laativat yhdessä pääkaupungin asiantuntijoiden kanssa oppituntien ohjelmat, tarkastavat annetut tehtävät ja jakavat tunnin päätteeksi läksyt huomista läpikäynti varten. Aineistoa voi käyttää muuallakin itseopiskeluun netin avulla, joka digitalisoinnin avulla voidaan kohdentaa jopa henkilökohtaiseksi ohjelmaksi.

Opetus on mahdollisimman käytännön läheistä. Huomiota kiinnitetään arkipäivän sanastoon ottaen huomioon myös kunkin paikkakunnan elinkeino- ja kulttuurirakenteen erityistarpeita. Oppimateriaalia on olemassa ja mitä tarvitaan lisää, sitä syntyy nopeasti. Viikottain valitaan keskuksen parhaiten edistynyt asukas. Eri vastaanottokeskukset voivat kilpailla myös keskenään paremmuudesta. Lukukauden päättyessä TV2ssa järjestetään kaikkien keskusten välinen ”Sujuvinta- Suomea”-kilpailu. Palkintoina järjestetään voittajille työpaikkoja.

Onnistuessaan tämä projekti pitsi vähentää veronmaksajien kustannuksia, se lisää osaltaan myös kansantuloa ketjun toisessa päässä. Kauppalehti 9.4. kirjoitti Nordean ja THL:n ekonomistien laskeneen miten työttömyyden poistaminen kasvattaisi kansantuloa. Jos kaikki Suomen työttömät saisivat työpaikan, kansantulot kasvaisivat 12 miljardilla, julkinen sektori keräisi lisää verotuloja 2,5 mrd ja sosiaaliturvaan saataisiin viiden miljardin säästöt ,ostovoiman lisääntymisestä puhumattakaan.

Maahanmuuttajien tehostettu suomen kielen oppimisprojektiin tarttumissella olisi kiire menossa olevan noususuhdanteen aikana. On toimittava heti, jotta ”MaMu-akatemian” läpäisseet maahanmuuttajat olisivat työssä jo tänä vuonna. Yleisradion toimitusjohtajan tehtävän jättävä sivistynyt talousmies Lauri Kivinen jättäisi ohjelman käynnistämällä kauniin joutsenlaulun kansakunnalle

Sosiaalisesti tämä toiminta nostaisi luontevalla tavalla esiin myös myönteisiä piirteitä maahanmuuttajista. Vanha journalistinen näkemys tahtoo edelleen nostaa lähinnä huonoja uutisia päiviteltäväksi, somen vihakielestä puhumattakaan. Voi vain kysyä, missä määrin nyt avoimin ovin menossa oleva Turun torin puukottajan oikeudenkäynti leimaa tahtomattaan kansalaisten mielessä kaikkia maahanmuuttajia yleensäkin. Liikaa, luulen.

Ari Valjakka
opettaja, JKK-63