Valkoposkihanhet poistettava pelloilta välittömästi

MTK:n johtokunta vaatii ympäristöministeriöltä järeitä keinoja hanhituhojen vuoksi.

Valkoposkihanhien aiheuttamat maatalousvahingot ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Tänä keväänä lukuisien tilojen rehusato on jo menetetty hanhien vuoksi. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n johtokunta vaatii, että ympäristöministeriö sallii tuhoja aiheuttavien hanhien poistamisen pelloilta välittömästi ja että viljelijöille myönnetään täydet korvaukset hanhituhoista. Ympäristöministeriön on syytä uusia vahinkojen korvausperusteet rivakasti. Myös valkoposkihanhien suojelua koskevia EU-säädöksiä tulee muuttaa.

Valkoposkihanhet laiduntavat säilörehunurmet ja syysviljat sekä kaivavat pellosta kevätkylvöjen viljat, herneet, härkäpavut ja sipulit. Valkoposkihanhituhoista kärsivien viljelijöiden tekemä työ ja tuotantopanokset muuttuvat hanhen ulosteeksi. Joillakin tiloilla joudutaan harkitsemaan karjataloudesta luopumista. Tilanteen korjaaminen ostorehuilla ei ole mahdollista eivätkä korvaukset huomioi laatumenetyksiä.

Korvaukset miljoonaluokkaa

Pelkästään viime vuonna korvattiin valkoposkien maatalousvahinkoja vuodelta 2018 yhteensä yli 1,1 miljoonaa euroa. Pahimmillaan ongelma on Pohjois-Karjalassa, jonka osuus korvauksista oli 90 %. Tilanne on paikallisesti erityisen tukala. Vahingot kohdistuvat maantieteellisesti samoille alueille keväisin ja syksyisin vuodesta toiseen ja niiden määrät kasvavat jatkuvasti.

Viljelijän tilanne on monin paikoin toivoton. Pelkästään lintujen karkottamiseen tarvitaan pääsääntöisesti viranomaisen lupapäätös. Toistaiseksi yhtään valkoposkihanhea ei ole saanut ampua. Ensimmäinen poikkeuslupa on mahdollisesti tulossa syksylle.,

Hanhien välitön poistaminen tuhoista kärsiviltä pelloilta metsästämällä tulisi sallia Suomessa. Esimerkiksi Virossa suojametsästys on sallittua EU:n nykyistenkin direktiivien puitteissa kansalliseen lainsäädäntöön perustuen. Miksi se ei voisi olla sitä myös meillä?

MTK:n johtokunta korostaa, että hanhituhoista aiheutuvat menetykset tulee korvata täysimääräisesti. Ympäristöministeriössä valmistellaan uutta lainsäädäntöä korvausperusteiden uusimiseksi. Uudistus on välttämätön ja se tulee toteuttaa mahdollisimman pian. Uudistus on erittäin tärkeää oikeudenmukaisuuden ja sujuvuuden lisäämiseksi korvaustilanteissa.

Jatkossa myös EU:n säädöksiä on muutettava. Valkoposkihanhet tulee siirtää lintudirektiivin liitteeseen II/1, mikä mahdollistaa tavanomaisen metsästyksen. Tämän muutoksen jälkeen laji voitaisiin siirtää metsästyslain mukaiseksi riistalajiksi. Lajirunsaus kestää hyvin metsästyspaineen.

MTK peräänkuuluttaa yhteiskunnan vastuuta. Ei maaseutuyrittäjiä voi tällä tavoin hylätä.