MTK vaatii hallitukseltä pelastus- ja valmiuspakettia

Hallituksen “koronariihen” pitää varmistaa ruuan huoltovarmuus myös tulevan kasvu- ja satokauden jälkeen – maatalous ja tilojen muu elinkeinotoiminta jäänyt koronan kriisitukitoimien ulkopuolelle. Näin vaatii MTK.

Maatalouden kannattavuuskriisi on jatkunut vuosia ja tuotannosta luopuminen on kiihtynyt päivä päivältä. Osa maatiloista on menettänyt markkinansa ja tulovirran koronan vuoksi ravintola- ja matkailukysynnän loputtua. Suomen hallituksen nopeasti valmistelema yritysten kriisirahoitus ei koske maatalousyrityksiä ja niiden yhteydessä harjoitettavaa elinkeinotoimintaa eikä myöskään yhdistysmuotoista elinkeinotoimintaa.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on esittänyt hallitukselle ruuantuotannon pelastus- ja valmiuspakettia, jolla varmistetaan tulevan kasvu- ja satokauden onnistuminen ja varaudutaan moniin pitkävaikutteisiin maataloutta kohtaaviin riskeihin. MTK korostaa, että myös yhdistysmuotoinen elinkeinotoiminta sekä maatalouden ohessa harjoitettavat elinkeinot kuten metsätalous, maaseutumatkailu ja suoramyyntiyrittäjyys tulee saada kriisirahoituksen piiriin.

– Tuleva kasvu- ja satokausi on ratkaiseva huoltovarmuudellemme. Odotettavissa on, että maataloudelle tärkeiden tuotantopanosten, tarvikkeiden ja investointihyödykkeiden hinnat nousevat ja niiden saatavuuteen tulee vakavia ongelmia, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan koronavirus on uhka globaalille ruokaturvalle. Poikkeustilanne voi aiheuttaa vakavan ja pitkäkestoisen markkinahäiriötilan kansainvälisiin ja kotimaisiin ruokaverkostoihin.

Suurimmat akuutit haasteet kotimaiselle ruuantuotannollemme ovat maatilojen heikentynyt talous- ja rahoitustilanne, kausityövoiman saatavuus sekä viljelijöiden työkunnon, työterveyden ja riittävän lomituksen varmistaminen kaikissa oloissa. MTK onkin esittänyt pelastus- ja valmiuspaketissaan useita toimia näiden asioiden varmistamiseksi.

Hallituksen on nyt kehysriihessään keskityttävä määrätietoisesti poikkeustilan aiheuttamien ongelmien hallintaan ja lähikuukausien varautumiseen.

MTK toivoo julkisen talouden tilannekuvan selkiytyvän elo-syyskuuhun mennessä. Hallituksella olisi tällöin edellytykset tehdä päätökset talouden raameista. Samalla on myös syytä päivittää hallitusohjelma vastaamaan muuttuneeseen tilanteeseen.

– Tilanteen ja vahinkojen selvittyä on jälleenrakennuksen aika. Suomen uusiutuvat luonnonvarat ja niiden kestävä käyttö tarjoavat ratkaisuja talouden ja kansalaisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Nyt on pidettävä huoli siitä, että biotalouteen investoidaan ja kasvu varmistetaan, Marttila summaa.