Männyn hyvä siemenvuosi turvaa metsäpuiden geeniperimän

Männyn erinomaisen hyvä siemenvuosi hyödynnettiin myös metsäpuiden geenivarojen suojelussa. Luonnonvarakeskuksen (Luke) työntekijät keräsivät viidestä männyn geenireservimetsästä käpyjä alkutalven 2020 aikana. Talteen saatiin usean sadan puun siemeniä.

– Keruissa saatiin talteen siemeniä Hyrynsalmelta, Muhokselta, Ilomantsista, Kaavilta ja Savonlinnasta. Männyn geenireservimetsiä on 22, joten 2020 keruiden jälkeen siemenvarasto puuttuu vielä kuudesta metsiköstä, toteaa metsänjalostuksen asiantuntija Leena Yrjänä Lukesta.

Männyn siemenille laajaa käyttöä

Siemenvarastoja tarvitaan esimerkiksi siltä varalta, että geenireservimetsää kohtaa metsäpalo tai myrskytuho. Siementä voidaan käyttää myös geenireservimetsän uudistamiseen, jos luontainen uudistaminen ei onnistu.

Geenireservimetsissä suojellaan luontaisesti Suomessa kasvavien puulajien geeniperimän monimuotoisuutta. Näin varmistetaan, että ympäristön muuttuessa puuston perimästä löytyy lajin turvaamiselle tärkeitä ominaisuuksia.

Geenireservimetsästä kerättyä siementä käytetään myös metsänjalostuksen ja metsägeneettisen tutkimuksen tarpeisiin. Metsänjalostuksen kokeissa siementä käytetään verrokkina edustamassa jalostamatonta puustoa eli mittaamaan jalostuksella saatua hyötyä.

Siemenen matka kannolta varastointiin

Suurin osa geenireservimetsistä kerättävistä kävyistä kerätään siten, että jokaisen kerättävän puun kävyt ja myös siemenet pidetään omana eränään. Tämä helpottaa sopivien siemenseoksien kokoamista myöhemmin eri käyttötarkoituksia varten.

Kävyt kerätään kaadetuista puista päätehakkuun tai siemenpuuhakkuun yhteydessä. Koneen kuljettaja nostaa kerättävien puiden latvat kannon viereen. Näin käpyjen keruu nopeutuu ja käpysaalista karttuu paremmin.

Kerättävien puiden etäisyys toisiinsa nähden pidetään vähintään 20 metrinä, jotta riski lähisukulaisten keräämisestä olisi vähäisempi.

Siemenet säilyvät pakkasvarastossa käyttökelpoisina vuosikymmeniä

Kuivatetuista kävyistä irrotetaan siemenet karistamolla, jossa jokaista käpyerää pyöritetään karistusrummussa, kunnes siemenet ovat irronneet. Rumpu puhdistetaan ennen seuraavaa käpyerää, jotta eri puiden siemenet eivät sekoittuisi. Karistuksen jälkeen siemenerä puhdistetaan roskista ja tyhjistä siemenistä, punnitaan sekä pakataan pitkäaikaista varastointia kestäviin säilytysastioihin kylmävarastoon. Lisäksi kaikki tieto viedään siementietokantaan.

– Havupuiden siemen säilyy pakkasvarastossa käyttökelpoisena useita vuosikymmeniä. Ennen siemenen käyttöä sen itävyys tutkitaan idätyskokeella, jotta voidaan paremmin laskea tarvittavan siemenen määrä, kertoo erityisasiantuntija Mari Rusanen Lukesta.

Metsäpuiden geneettisen monimuotoisuuden suojelu on osa luonnon monimuotoisuuden suojelua. Voit tutustua animaation (2 minuuttia) avulla, mitä metsäpuiden geeniperimän suojelulla tarkoitetaan sekä miten ja miksi sitä tehdään. Animaatioon pääset tästä.