Ihmisen kuvia – kokoelma Minna Canthin novelleja

Minna Maijala, kuva: Marek Sabogal

Juhlavuoden kunniaksi kokoelma Minna Canthin tuntemattomampia novelleja

Kirjallisuudentutkija Minna Maijala on koonnut Minna Canthin 175-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kokoelman novelleja, jotka kuvaavat tavallisen ihmisen arkea aikana, jolloin normeista poikkeaminen johti usein lääketieteelliseen diagnoosiin. Ihmisen kuvia -kokoelman (Gummerus) laajassa esipuheessa Maijala kirjoittaa kirjailijanroolin merkityksestä Canthille itselleen, 1800-luvun lopun ilmapiiristä ja ihmiskuvasta sekä tekee huomioita menneen ja nykypäivän samankaltaisuuksista. Novellikokoelma näyttää, että ihmisen sisäinen kokemus voi olla hämmästyttävän samankaltainen 1880-luvulla ja 2010-luvulla.

Kokoelmaan valituista yhdeksästä novelleista useimmat ovat ilmestyneet ensimmäisen kerran sanomalehdessä tai aikakausjulkaisussa. Hullu-suutari-novelli on löytynyt käsikirjoituksena Canthin arkistosta eikä sen mahdollisesta julkaisuyhteydestä ole lainkaan tietoa. Kokoelman keskeiseksi novelliksi nouseva Lääkäri tarjoaa lukijalle avaimia Canthin muun tuotannon ymmärtämiseen.

Canthin ajan muotidiagnooseja olivat muun muassa melankolia, hysteria ja hermoheikkous. Canth piti aikansa hermostuneisuuden syynä modernin ajan liian nopeaa kehitystä, joka vaati ihmisiltä jatkuvaa olemassaolon kamppailua.

-Nykyisessä biofarmakologisessa ihmiskuvassa on pohjimmiltaan paljon yhteistä 1800-luvun hermotieteen kanssa. Masennuksen ja keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöiden voimakas lisääntyminen kertoo meidän ajastamme ja sen ongelmista: olemmeko vieläkään oppineet hiljentämään tahtia? Millaiset arvot ja ihanteet ohjaavat meidän aikamme psyykkisiä normeja, Minna Maijala pohtii.

Minna Maijala

Minna Maijala on väitellyt Minna Canthin teosten ihmiskuvasta 2008 ja kirjoittanut elämäkerran Herkkä, hellä hehkuvainen Minna Canth (2014). Canth on ollut Maijalan seuralainen ja esikuva jo parinkymmenen vuoden ajan. Silti hänestä tuntuu, että Canthista löytyy yhä jotain uutta ja innostavaa.

Minna Maijala (toim.), Minna Canth. Ihmisen kuvia. Novelleja.
299 sivua