Vapaa-ajan asuminen

Vapaa-ajan asuminen – kasvava ilmiö

Vapaa-ajan asuminen eli monipaikkaisuus on kasvava ilmiö. Viime vuosina globaali COVID-19-pandemia on merkittävästi lisännyt etätyön tekemistä ja samalla myös vapaa-ajanasuntojen käyttöaikoja. Jotta vapaa-ajanasuntojen käyttöä ja siihen liittyvää liikkumista ymmärrettäisiin paremmin, tarvitaan uusia aineistolähteitä ja analyysimenetelmiä….


Va­paa-ajan asu­mi­nen Ete­lä-Sa­von voi­ma­va­rak­si

Kohti dialogia  Ruralia-instituutin juuri julkaistun raportin keskeinen teema on vapaa-ajanasukkaiden ja kuntien eri toimijoiden välisen vuorovaikutuksen potentiaali aluekehityksessä yleensä ja erityisesti Etelä-Savossa. Raportissa esitetään esimerkkejä siitä, kuinka tätä vuorovaikutusta voitaisiin parantaa. Monipaikkaisuus ei yleensä näy…