supistaa

VR supistaa lisää kaukoliikennettä eri puolilla Suomea

Välttämätön työ- ja asiointiliikenne turvataan Koronatilanteen vuoksi VR on päättänyt kaukojunaliikennettä koskevista lisäsupistuksista. Taustalla on matkustajamäärien jatkunut romahdus ja Suomen hallituksen linjaus tarpeettoman vapaa-ajan matkustuksen välttämisestä. VR jatkaa kuitenkin tärkeimpien junavuorojen liikennöimistä, turvaten välttämättömän työ-…


Matkustajamäärät romahtivat, VR Group supistaa

Henkilöstöä lomautetaan vaiheittain vuoden 2020 aikana VR Group vastaa koronavirustilanteesta johtuvaan haastavaan liikennetilanteeseen supistamalla omaa kauko- ja lähiliikennettään. Supistamisilla reagoidaan merkittävästi laskeneisiin matkustajamääriin. Tilanteesta johtuen käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut koko henkilöstön lomauttamiseksi. Koska matkustajamäärät ovat viime päivinä…