Pyöräreitti

Pitkän matkan pyöräreitti Itä-Lappiin

Lapin ELY-keskus on myöntänyt Pyörämatkailukeskukselle 84 400 euroa harvaan asuttujen alueiden matkailuhankkeisiin varatusta määrärahasta avustusta EuroVelo-reitistön tuotteistamiselle Lapin alueelle. Hankkeen kokonaisrahoitus 93 800 euroa. Pyörämatkailukeskuksen koordinoiman hankkeen tavoitteena on yhteistyössä alueen kuntien, toimijoiden ja yrittäjien…