Perustuslakivaliokunta

Perustuslakivaliokunta edellyttää tarkempaa sääntelyä

Perustuslakivaliokunta edellyttää, että ravintoloiden”rajoitustoimista on säädettävä erityyppisten ravitsemisliikkeiden osalta eriytetysti siten, että rajoitukset ovat välttämättömiä juuri niissä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Perustuslakivaliokunta edellyttää myös, että laissa on säädettävä siitä, millä edellytyksillä ravitsemisliikkeen on lyhennettävä aukiolo-…