ongelma pelloilla

Valkoposkihanhet poistettava pelloilta välittömästi

MTK:n johtokunta vaatii ympäristöministeriöltä järeitä keinoja hanhituhojen vuoksi. Valkoposkihanhien aiheuttamat maatalousvahingot ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Tänä keväänä lukuisien tilojen rehusato on jo menetetty hanhien vuoksi. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n johtokunta vaatii, että ympäristöministeriö sallii…