Metsähakkuut

Teollisuuspuun hakkuut notkahtivat selvästi

Teollisuuspuun hakkuut vähenivät vuonna 2020, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luken) ennakkotiedot.  Metsäteollisuuden käyttöön hakattiin 56,4 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Viimeksi teollisuuspuun hakkuumäärä jäi alle 60 miljoonan kuutiometrin vuonna 2015. Teollisuuspuun lisäksi metsistä korjattiin runkopuuta myös energiantuotantoon ja pieni…