Kerääjä.fi

Kerääjä.fi -palvelu julkaistiin luonnontuotteiden talteenoton tueksi

Kerääjä.fi on luonnontuotteiden keruusta kiinnostuneiden, alan kouluttajien sekä raaka-aineita välittävien ja tarvitsevien yritysten uusi, yhteinen verkkopalvelu. Palvelun avulla kerääjät saavat tietoa tarvittavista raaka-aineista ja yritykset mahdollisuuden parantaa raaka-aineiden saatavuutta. Lisäksi palveluun kirjautuneet tulevat löytämään sivuilta…