Hylkeiden hoitosuunnitelma

Hylkeiden hoitosuunnitelma tehostaa metsästystä?

WWF on tänään jättänyt lausunnon maa- ja metsätalousministeriön laatimaan Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmaan. WWF vaatii poistettaviksi kohtia, joissa hylkeiden metsästystä ehdotetaan helpotettavaksi muun muassa luonnonsuojelualueilla. Lisäksi ilmastonmuutoksen uhkaama itämerennorppa on huomioitava hoitosuunnitelmassa paremmin. Suomen merialueilla elää…