Heikoin puolukkasato

Heikoin puolukkasato vuosikymmeniin 2018

Vuoden 2018 luonnonmarja- ja -sienisato oli keskinkertainen Mustikkaa saatiin edellisvuotta enemmän, mutta marjat jäivät kuivuuden vuoksi tavanomaista pienemmiksi. Puolukkasato oli helteen takia huonoin pitkiin aikoihin ja lakkaa poimittiin aiempaa vähemmän. Kun marjoja oli tarjolla tavallista…