Etelä-Savo

Kestävä mökkeily ei ole kallista tai vaikeaa

Uusi kestävä mökkeilyopas kannustaa hyviin valintoihin Mökkeily on merkittävä osa suomalaista elämäntapaa ja kulttuuria. Vastuullisen vapaa-ajan asumisen edistäminen luo pohjaa mökkeilyn hyvälle tulevaisuudelle Suomessa. Juuri julkaistu kestävän mökkeilyn opas ohjaa ja innostaa mökkeilijöitä vastuulliseen toimintaan…


Kestävä vapaa-ajan asuminen Etelä-Savossa

Kestävän vapaa-ajan asumisen kehittäminen jatkuu Etelä-Savossa. Ruralia-instituutin juuri julkaiseman raportin aiheena on vapaa-ajan asuminen osana yhteiskunnallista muutosta sekä kehittämisen kohteena. Kestävä monipaikkainen asuminen on moniulotteinen tutkimusteema. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Raportteja-sarjassa juuri julkaistu, Manu Rantasen ja…


Kestävä mökkeily Etelä-Savossa – vastuullisia valintoja

Kestävä mökkeily Etelä-Savossa merkitsee sekä ympäristön kannalta järkeviä valintoja että tekoja mökkiseudun elinvoiman, hyvinvoinnin ja kulttuurin hyväksi. Etelä-Savossa näihin tekoihin kannustetaan aktiivisesti. -Kestävä mökkeily on meille Etelä-Savossa erittäin tärkeä aihe: alueella on lähes 50 000…


Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi

Yrityskumppaneita haetaan Monipaikkainen asuminen koskettaa yhä suurempaa osaa suomalaisista, mutta ilmiön vaikutuksia ei vielä tunneta hyvin. Suomessa yleisin monipaikkaisen asumisen ilmenemismuoto on vapaa-ajan asuminen, joka myös muuttuu tällä hetkellä voimakkaasti. Etelä-Savo tarttuu tähän uudessa hankkeessaan…


Mökkilaiturilla mobiilisovellus vapaa-ajan asukkaille

  Etelä-Savon mökkiläisten on nyt mahdollista saada ajankohtaista tietoa alueen tapahtumista ja osallistua mökkialueensa kehittämiseen uuden Mökkilaiturilla-mobiilisovelluksen kautta. Vastaamalla sovelluksen kesäisiin ja helppoihin kysymyskortteihin pääsee antamaan arvokasta palautetta alueen palveluista. Mikä paikallisissa palveluissa pelaa ja…


Vapaa-ajan asukkailla suuri merkitys Etelä-Savolle

Vapaa-ajan asumisella on merkittävä taloudellinen merkitys Etelä-Savolle ja se tulee todennäköisesti edelleen kasvamaan. Näin todetaan Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tuoreessa tutkimuksessa aikaisemman kehityksen, kyselyjen ja asiantuntijoiden näkemysten perusteella. – Vapaa-ajan asukkaiden kulutuksen vaikutus Etelä-Savon yksityiseen kulutukseen…